Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Achterberg.

Op deze site kunt u alles vinden wat het leven en werken in onze gemeente betreft.  De Hervormde Gemeente heeft haar plaats ingenomen onder de Protestantse Kerk in Nederland en weet zich verbonden aan de Gereformeerde Bond. De gemeente telt 350 zielen.

Onze gemeente heeft de kerkelijke fusie niet begeert en afscheiden is niet de weg, zolang we naar het Woord van God ons gemeenteleven kunnen inrichten en we onverkort in de prediking de drie lijnen van de Heidelbergse Catechismus gestalte kunnen geven. We hebben ons aangesloten bij het Convenant van Alblasserdam.

Laatste nieuws

Predikant ds J.H.de Vree