Wij geloven

We zijn een christelijke gemeente en willen de God van de Bijbel dienen. Wij geloven in God, onze almachtige Vader en onze Schepper; in Jezus Christus – Zijn enige Zoon en onze Redder – en in de Heilige Geest.
 

Samen

Iedere zondag komen wij samen in de kerk. Tijdens deze diensten lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar een preek, om zo meer te leren over God. We zingen en bidden samen om God te eren.
 

Delen

We delen ons geloof in God en zien om naar de ander. We delen onze blijdschap en zijn er voor elkaar tijdens verdriet. Ook bieden we waar nodig praktische, financiële en psychische ondersteuning.

Dagelijks woord

Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.
~ Deuteronomium 32:3-4