Chr. Gem. Zangvereniging “Lofstem” Achterberg.

Ouderenmiddag
10 mei 2019
Bibliotheek
16 mei 2019
Bekijk alle

Chr. Gem. Zangvereniging “Lofstem” Achterberg.

Het koor is opgericht in 1991, de stimulator om tot het oprichten van een zangvereniging te komen, was toenmalig Herv. Predikant Ds. C.M. Visser.

Het koor wil met haar zang de boodschap van het evangelie uitdragen, op grond van de Bijbel.

Ieder jaar wordt er een uitvoering gegeven, dit is met Kerst en Pasen in de Herv. Kerk van Achterberg er wordt vaak ook een gastkoor bij uitgenodigd

al dan niet met extra instrumentale ondersteuning.

Daarnaast werkt het koor ook mee aan concerten met andere koren uit de regio.

Er worden ook optredens verzorgd in o.a. zorgcentra’s. De leden zelf behoren tot diverse kerkgenootschappen.

Sinds 2012, is als dirigent aan het koor verbonden Dhr. Martin Verhagen.

Hij is tevens ook de dirigent van het koor Jaäzanja uit Woudenberg en vaste organist van de Adventkerk in Veenendaal.

“Nieuwsgierig”   en wilt u eens een repetitie avond bijwonen, dan bent u van harte welkom.

We repeteren op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw “Bethel” (grote zaal) bij de Herv. Kerk. alhier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Dhr. Bart Kleijer  0317-616896.