Verlichtingsplan kerkzaal

Renovatie Bethel
28 februari 2017
Rommelmarkt
11 december 2018
Bekijk alle

Verlichtingsplan kerkzaal

de nieuwe LED lampen

Als eerste zijn de inbouwlampen in het plafond vervangen. Het was al verschillende keren voorgekomen dat de kapjes

los lieten en naar beneden vielen. Die hebben dan ook al 50 jaar dienst gedaan.

Er is gekozen voor LED verlichting, dit vanwege het lage stroomverbruik, de duizenden branduren en vrij lage aanschafkosten.

De nieuwe verlichting moest aangesloten worden en gaandeweg kwamen we er achter, dat de bedradingen naar alle aansluitingen, te

wensen over liet.  We hebben vanwege de veiligheid eerst een loopbrug over het plafond gemaakt, met daarbij ook een leuning.

Vervolgens heeft Erik Verseveld alle bedradingen nagelopen en waar nodig vernieuwd. We kwamen riskante situaties tegen.

Met dank aan Erik, Johan, Ton en Bart.

 

Het plafond was gedeeltelijk geisoleerd en wel met tempex korreltjes waar men ook spouwmuren mee isoleert, dat is ook met de pastorie en

de achtermuur van de kerkzaal gedaan. Met het inbrengen van deze korrels, gaat gelijktijdig lijm mee, zodat het een compact geheel wordt in de muur.

De fout die de firma gemaakt heeft, is dat door het inbrengen van deze korreltjes geen lijm erbij gebruikt is.

De bedoeling was en is, dat allen de onderste 2 meter die korreltjes er in moesten, omdat daar een  isolatiedeken onmogelijk in te brengen was.

Het was en is een “drama” geworden, waar we veel verdriet van hebben gehad en niet allen wij, maar ook de directe omgeving.

Doordat ze niet verlijmd waren, konden ze door elk minuscuul gaatje naar buiten en dat is ook gebeurd. Er is van alles aan gedaan,

maar niets baatte . De eindconclusie was, ze moesten er weer uit, dat is ook gebeurd , zelfs  Ds. de Vree heeft hieraan nog meegeholpen.

Het geldbedrag heeft de firma inmiddels teruggestort aan de kerkrentmeesters.

 

Er ligt nu een nieuw plan. Het onderste gedeelte wordt op een andere manier geisoleerd en het middengedeelte wat overblijft, wordt belegd met een isolatiedeken

Het gezegde is, dat wie isoleert, ook moet ventileren en dat is ook zo.

Daar zijn ook plannen voor gemaakt, middels een bouwpakket kunnen we dat zelf realiseren.